<div align="center"> <h1>...::: Siostry Białe :...</h1> <h3>Strona Sióstyr Białych misjonarek Afryki</h3> <p>Afryka, misje, Siostry Białe, siostry białe, misjonarki, misjonarki Afryki, misyjne, misjonarz, misjonarki</p> <p>Strona znajduje się pod adresem <a href="http://michalici.otd.pl/biale/index.php" rel="nofollow">michalici.otd.pl/biale/index.php</a></p> </div>